Vyhledávání v databázi

V databázi věžových vodojemů lze využívat několik nastavených filtrů. Při kliknutí na tlačítko Filtry a následně na tlačítko + se otevře nabídka filtrů. Filtry lze kombinovat mezi sebou přidáním dalšího filtru kliknutím na tlačítko + a případným nastavením vzájemného vztahu mezi filtry (A / NEBO  / A NE / NEBO NE). Výsledky seřazené do tabulky lze zobrazit do mapy (tlačítko mapa vpravo nad výsledkovou tabulkou) nebo exportovat do .csv souboru.

Typ objektů: lze volit mezi věžovými vodojemy a víceúčelovými stavbami. Víceúčelové stavby jsou objekty, ve kterých byla na nosné konstrukci umístěna nádrž nebo nádrže a zároveň tyto objekty mohly plnit také jinou funkci nesouvisející s vodárenským provozem‚ která rovněž vyžadovala výškově řešenou stavbu (tato jiná funkce mohla teoreticky souviset i s vodárenským provozem, nicméně takové spojení zatím neevidujeme).

Status objektu: lze volit mezi stojícími a zbořenými objekty.

Areál: lze vybírat z položek zásobování obyvatelstva, zásobování průmyslového areálu, zásobování zemědělského areálu, zásobování železničního areálu a zásobování provozně specifického areálu (zde patří například areály nemocnic, léčeben a podobně). Tomuto členění také odpovídá rozdělení map a barevnost a typ ikon v mapách (Mapy viz níže).

Stát / kraj / okres / obec / část obce: lze vybírat nebo vpisovat dle standardních názvů a postupů.

Výška: lze vyhledávat dle výšky vodojemů (pokud je výška známa a v databázi evidována). Filtr nabízí 4 způsoby vyhledání (=, <, >, ≠).

Rok výstavby: lze vyhledávat dle roku dokončení vodojemu (pokud je rok znám a v databázi evidován). Filtr nabízí 7 způsobů vyhledání (=, <, >, v intervalu, okolo roku, dekáda, fulltextově).

Rok demolice: lze vyhledávat dle roku demolice vodojemu (pokud je rok znám a v databázi evidován). Filtr nabízí 7 způsobů vyhledání (=, <, >, v intervalu, okolo roku, dekáda, fulltextově).

Projektant / Stavitel / Architekt: lze vpisovat a vyhledávat dle standardních postupů (s možnostmi obsahuje, obsahuje slova, přesně).

Podnik / Železniční stanice / areál: lze vpisovat a vyhledávat dle standardních postupů (s možnostmi obsahuje, obsahuje slova, přesně).

Text: lze vpisovat a vyhledávat dle standardních postupů (s možnostmi obsahuje, obsahuje slova, přesně, fulltext).

Zdroje informací: lze vpisovat a vyhledávat dle standardních postupů (s možnostmi obsahuje, obsahuje slova, přesně, fulltext).

 

Mapy 

Mapy věžových vodojemů jsou dostupné z hlavní nabídkové lišty a jsou rozděleny do čtyř kategorií:

 zásobování obyvatelstva,

 zásobování průmyslového areálu,

 zásobování zemědělského areálu,

 zásobování železničního areálu,

 zásobování provozně specifického areálu (zde patří například areály nemocnic, léčeben a podobně).

V mapě lze přepínat mezi standardní mapou a satelitní mapou. Objekty věžových vodojemů jsou automaticky slučovány (seskupovány) do přehlednějších skupin, přičemž princip slučování lze vypnout (případně zapnout) tlačítkem Slučovat. Při kliknutí na ikonu vodojemu se zobrazí základní informační tabulka, přes kterou je možné se kliknutím na tlačítko Karta>> dostat na kartu konkrétního vodojemu. Barevnost a značení ikon odpovídá následujícímu členění: