Výstava Konverze věžových vodojemů

24.9.2021 / Robert Kořínek

Věžové vodojemy jsou nedílnou součástí různých vodovodních systémů. Přestanou-li v nich plnit svou původní funkci, dochází k jejich odstavení, a nabízí se tak hledání možnosti pro nové využití. To lze pojmout různými způsoby – od pouhého zužitkování vnitřního prostoru či konstrukce objektu přes reverzibilní a nízkozásahové úpravy až po zásadní změny vzhledu objektu a uspořádání vnitřních dispozic.